Az Alapítvány közhasznú jogállásának megszűnéséről

A Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány „közhasznú jogállásának” törlése miatt a Magyar Könyvbarát Alapítvány nevet viseli a továbbiakban.

A Fővárosi Törvényszék 14.Pk.60.338/2008/8. sz végzésében elrendeli a 01-01-0010618. sorszám alatt nyilvántartásba vett, Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány elnevezésű civil szervezet közhasznú jogállásának nyilvántartásból való törlését, 2014. június 1-jei hatállyal.

[…]

Az Ectv. 75. § (5) bekezdés harmadik fordulata értelmében 2014. június 1. napjától a szervezet nyilvántartására illetékes szerv törli az e törvény hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású szervezetek közhasznú jogállását.

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 2. §-a értelmében a bíróság feladata a civil szervezetek nyilvántartása és – egyebek mellett – a nyilvántartásba vett szervezetre vonatkozó adat, jog, valamint tény nyilvántartásba történő törlése.

A bíróság az Ectv. 75. § (5) bekezdés harmadik fordulata alapján, 2014. június 1-jei hatállyal – a Cnytv. 90. §-ára figyelemmel – hivatalból indult eljárás keretében, törölni rendelte a szervezet közhasznú jogállását.
[…]

Budapest, 2015. év március hó 12. nap