márc
30
2015

Az Alapítvány közhasznú jogállásának megszűnéséről

A Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány „közhasznú jogállásának” törlése miatt a Magyar Könyvbarát Alapítvány nevet viseli a továbbiakban.

A Fővárosi Törvényszék 14.Pk.60.338/2008/8. sz. végzésében elrendeli a 01-01-0010618. sorszám alatt nyilvántartásba vett, Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány elnevezésű civil szervezet közhasznú jogállásának nyilvántartásból való törlését, 2014. június 1-jei hatállyal.

[…]

Az Ectv. 75. § (5) bekezdés harmadik fordulata értelmében 2014. június 1. napjától a szervezet nyilvántartására illetékes szerv törli az e törvény hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású szervezetek közhasznú jogállását.

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 2. §-a értelmében a bíróság feladata a civil szervezetek nyilvántartása és – egyebek mellett – a nyilvántartásba vett szervezetre vonatkozó adat, jog, valamint tény nyilvántartásba történő törlése.

A bíróság az Ectv. 75. § (5) bekezdés harmadik fordulata alapján, 2014. június 1-jei hatállyal – a Cnytv. 90. §-ára figyelemmel – hivatalból indult eljárás keretében, törölni rendelte a szervezet közhasznú jogállását.
[...]

Budapest, 2015. év március hó 12. nap

Hozzászólások kikapcsolva
jún
06
2014

Beszámoló 2013

A Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány 2013. évi mérlege és közhasznúsági melléklete

Alapítvány mérlege és közhasznúsági melléklete 2013

Hozzászólások kikapcsolva
jún
20
2013

Beszámoló 2012

A Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány 2012. évi mérlege és közhasznúsági jelentése

Alapítvány mérlege és közhasznúsági melléklete 2012

Közhasznúsági jelentés 2012

Hozzászólások kikapcsolva
jún
26
2012

Beszámoló 2011

A Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány 2011. évi mérlege és közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentés 2011

Alapítvány mérlege 2011

Hozzászólások kikapcsolva
jún
29
2011

Beszámoló 2010

A Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány 2010. évi mérlege és közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentés 2010

Alapítvány mérlege 2010

Hozzászólások kikapcsolva
jún
29
2011

Beszámoló 2009

A Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány 2009. évi mérlege és közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentés 2009

Alapítvány mérlege 2009

Hozzászólások kikapcsolva
ápr
09
2010

Beszámoló 2008

A Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány az alapító okiratában is bejegyzett törvényi kötelezettségének megfelelően internetes honlapján teszi közzé közhasznúsági jelentését és ahhoz tartozóan, annak részeként a benyújtott mérlegét. Az alábbiakban tölthető le .pdf formátumban mindkét dokumentum. Az Alapítvány működését 2008 második felében kezdte el, emiatt 2008-ban érdemi tevékenységet még nem tudott folytatni, csupán felkészült a következő évi, azaz 2009-es feladatai elvégzésére. Az Alapítvány 2009-ben hozta létre a MASZRE támogatásával a www.konyvesek.hu internet címen található honlapot, mely a magyar könyvszakma “ki kicsoda” típusú adatbázisa.

Közhasznúsági jelentés 2008

Alapítvány mérlege 2008

Hozzászólások kikapcsolva
ápr
09
2010

Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány

A Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány alapító okirata .pdf formátumban.

Felhívjuk oldalunk látogatóinak figyelmét, hogy 2009. december 11. napjától megváltozott a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. év V. törvénynek (Ctv.) a természetes személyek cégjegyzékbe bejegyzett lakóhelyének megismerésére vonatkozó szabályozás. A Ctv. 2009. december 11. napjától hatályos 10. § (4) bekezdése szerint “a természetes személyek tekintetében s cégjegyzékbe bejegyzett lakóhelyet a közfeladatot ellátó szervek (így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, más közigazgatási szerv stb.) közfeladataik ellátása érdekében – erre irányuló külön kérelem benyújtása nélkül – ismerhetik meg Egyéb személyek törvényben biztosított jogaik gyakorlásához vagy törvényes érdekeik védelmében a cégjegyzékbe bejegyzett lakóhelyet kizárólag a céginformáció iránt benyújtott kérelem alapján ismerhetik meg.” Emiatt az alapító okiratban található lakcímeket kitakartuk.

Hozzászólások kikapcsolva